Skip to main content

Pårørende

Samarbejde, støtte og hjælp

Måske overvejer I, om Kostskolen i Sønderjylland kunne være et godt sted for jeres barn at flytte hen. Derfor vil vi godt fortælle jer lidt om, hvordan vi samarbejder med elevernes forældre.

Noget af det vigtigste for os er respekten for andre mennesker. Det kan I læse mere om under menupunktet faglighed. Den respekt omfatter ikke bare vores elever men også jer som forældre og netværk. Når en elev starter på kostskolen, starter også et samarbejde med forældrene. Et samarbejde, som vi vil gøre alt for, bliver til gavn og glæde både for jeres barn og for jer. Det er jer, der kender jeres barn bedst, og vores opgave er at støtte og hjælpe, så han eller hun får taget sin eksamen, kommer til at trives igen og drager videre ud i livet med en plan for uddannelse og/eller arbejde.

Dialog og mere dialog

Mens jeres barn er hos os, kommer vi til at tale en masse sammen. Vi ringer ikke i tide og utide og fortæller, at nu er der et eller andet der er gået galt. Dagligdagens små udfordringer tager vi os selv af. Men selvfølgelig kontakter vi jer, hvis der er problemer. Og ellers ringer jeres barns kontaktpædagog enten hver eller hver anden uge – det er op til jer – og fortæller, hvordan ugen er gået, og hvad skal der ske den kommende tid. I kan også altid ringe til os, hvis der er svære ting, som vi sammen skal se, om vi ikke kan få løst. Når jeres barn skal hjem på weekend, kan en telefonsamtale ind imellem også være god. Måske har I nogle spørgsmål, og måske kan vi dele noget med jer, som kan hjælpe jer til at få det rart sammen med jeres barn. Kontaktpædagog er også til rådighed, hvis kontakten mellem jer og jeres barn er gået i hårdknude. Tit skal der ikke så meget til…

Statusmøder

Der er nogle helt formelle møder mellem jer og os. For eksempel inviteres I til statusmøder to gange om året her på kostskolen, hvor jeres barn, sagsbehandler, kontaktlæreren og kontaktpædagogen er med.

Translokationsfest

… Og nogle festlige møder. Hvert år, når 9. og 10. klasserne får deres eksamensbevis, inviteres I – og dem fra jeres familie, der vil med – til translokationsfest her på skolen.

Velkomne på besøg

I er altid velkomne til at besøge jeres barn – I skal bare ringe og aftale det på forhånd.

Back to top