Skip to main content

Om Skolen

Historien bag

1974 Kostskolen grundlægges under navnet Den Sønderjyske Kostskole af præsten og filantropen Per Sommer. Dengang lå skolen i Christiansfeldt. Der findes meget få oplysninger om skolen fra dengang, men den har efter alt at dømme været for udsatte børn og unge.

1977 Kostskolen flytter til Toftlund til de nuværende bygninger, hvoraf nogle tidligere havde fungeret som tysk politistation, andre som lægehus.

1978 Per Sommer udvider skolen med et toårigt studenterkursus for mennesker, der af den ene eller den anden grund aldrig har fået en studentereksamen. Navnet er nu Det Sønderjyske studenterkursus og kostskole.

1992 Skolen omdannes til en selvejende institution.

1994 Per Sommer dør. Ny rektor bliver Niels Leth-Sørensen.

1995 Skolen benævnes nu STUK.

1999 STUK får 10. klasse i dagskoleregi. Frem til 2018 udvides dagskolen/grundskolen, så den i dag omfatter fra 4. til 10. klasse.

2019 Morten Hansen Thorndal bliver rektor for STUK.  

Organisation

Kostskolen i Sønderjylland er en del af STUK (Sønderjyllands gymnasie, grundskole og kostskole). STUK er organiseret som en uafhængig, selvejende institution. Der er fælles vedtægter, fælles bestyrelse, fælles køkken og fælles administration for de tre enheder. Grundskolen, kostskolen og gymnasiet udgør tilsammen en ’minicampus’, der ligger centralt i Toftlund.

Siden 2019 har Morten Hansen Thorndal været rektor for STUK.

Værdier

Værdigrundlaget på Kostskolen i Sønderjylland har sit udspring i grundlæggeren Per Sommers humanistiske menneskesyn. Ifølge dette menneskesyn er alle mennesker lige meget værd. Det følger også af menneskesynet, at det liv, hver enkelt af os får, påvirkes af lang mere end det, vi er født med. Det påvirkes af det miljø og de relationer, vi indgår i. Det påvirkes også af de etiske overvejelser, vi gør os, og det påvirkes af de valg, vi træffer.

Med dette værdisæt bliver Kostskolen i Sønderjylland en vigtig faktor i de unge elevers liv, både her og nu og i fremtiden. Vi vil gerne møde de unge med respekt, ærlighed og tolerance. Vi vil give dem det miljø, de relationer og de rammer, de har brug for, for at få modet og lysten til at træffe valg, der bringer dem nærmere deres mål om uddannelse og et godt liv. Vores værdisæt og vores faglighed er nært forbundne.

Med vores værdisæt siger vi, at:

  • Det er altid problemet, der er problemet – ikke individet.
  • Vi ved, at der aldrig findes blot én sandhed om det, der finder sted.
  • Vi skaber verden gennem den kommunikation, vi har med hinanden. Det er de voksnes ansvar at være tydelige og reflekterede i såvel den verbale som i den non-verbale kommunikation.
  • Vi er som voksne altid ansvarlige for relationerne, og vi har altid opmærksomhed på egne og andres mentale tilstande.

Ledelse

Skoleleder

Rikke Mathiesen

E-mail: rikm@stuk.dk

Administration

Administration, markedsføring mm.

Charlotte Hedegaard Nielsen

Regnskab mm.

Karen Rosenberg

Lærere og pædagoger

Pædagog

Rikke Willadsen

E-mail: riwi@stuk.dk 

Pædagog

Henrik Kortbek

E-mail: hk@stuk.dk 

Pædagog

Camilla Vestergaard Fredriksen

Email: cvfr@stuk.dk

Pædagog

Claus Myrthu-Nielsen

E-mail: clmn@stuk.dk 

Pædagog

Nanna Daugaard Dyrby

Email: nddy@stuk.dk

Pædagog

Søren Jensen

E-mail:soje@stuk.dk

Lærer/SPS konsulent

Sanne Korsholm Mathiesen

E-mail: sakm@stuk.dk 

Lærer

Ronnie Michl

E-mail: romi@stuk.dk 

Lærer

Jette Jeppesen

E-mail: jeje@stuk.dk 

Lærer

Anders Qvortrup

E-mail: anqv@stuk.dk 

Lærer

Kihmie Engedal

E-mail: kien@stuk.dk 

Lærer

Stefan Therkelsen

E-mail: stth@stuk.dk

Lærer

Allan Møller

E-mail: almo@stuk.dk

Lærer

Therese Thim

E-mail: thth@stuk.dk

 

Back to top