Skip to main content

Vores tilbud

Om skolen

Målet er, at eleverne får en almindelig afgangseksamen i 9. klasse med obligatorisk selvvalgt opgave, projekt mm. og/eller en 10. klasse med alle obligatoriske fag. Skolen følger folkeskolens mål og delmål.

Skolens tilgang er anerkendende og respektfuld overfor hver enkelt elev. Vi er nysgerrige på at forstå elevernes adfærd og optagede af deres muligheder, læringsstrategier og læringsforudsætninger. Vi ønsker at skabe de rette betingelser for læring. Vores små klasser med to underviser eller en underviser og en pædagog skaber forudsætninger for en ekstraordinær, pædagogisk, hensyntagende og understøttende undervisning. Vi benytter både individuelle undervisningsforløb og klasseundervisning, der giver eleverne ansvar for fælleskabet med de øvrige elever.

Skolens SPS-konsulent indstiller til specialundervisning og arbejder tæt sammen med skolens ledelse, PPR, lærere forældre og elever.

Skolen er opbygget med tre klasser. Ikke alle elever starter på Stamhold 1, det afhænger af en individuel vurdering.

Klasserne

Stamhold 1

Er en klasse med max syv elever, som ikke er aldersopdelt. De har brug for tæt voksenkontakt, der skaber en tydelig, fast og konkret struktur, som kan give forudsigelighed og skabe overblik i faglige og sociale sammenhænge.

Stamhold 2

Er 7. og 8. klassetrin. Udgangspunktet er de enkelte elevers faglige standpunkt, så de modtager de korrekte udfordringer i de forskellige fag. Lærerne/pædagogerne har en anerkendende tilgang i undervisningen og til eleverne. De er tydelige voksne, og de skaber en struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag, hvor eleverne ’vokser’ i den tætte og anerkendende relation.

Der er løbende samtaler og møder, som skal sikre, at eleven er i trivsel og i en positiv udvikling i undervisningen og i skolen.

Stamhold 3

Er 9. og 10. klasse. Der er et tæt samarbejde omkring eleven og dennes uddannelsesplan mellem lærerne og UU-vejlederen i Tønder Kommune, hvor formålet er at guide den unge videre i skole-/uddannelsessystemet. Alle elever tilbydes brobygningsforløb og praktikpladser/-forløb.

Vi guider, støtter og rådgiver hver enkelt elev, så de er så godt rustet som muligt ift. både terminsprøver og eksaminer.

I 10. klasse har eleverne faget LIV, der sigter på at give eleverne udsyn mod det omkringliggende samfund og højne deres livsduelighed og lyst til selvforsørgelse. Økonomi, budgetter, uddannelsesmuligheder og virksomhedsbesøg er en del af faget.

Målet er, at eleverne består 9. og/eller 10. klasse. Men også at de mærker, at de har forandret sig og er i stand til at honorere større udfordringer, end de måske troede muligt.

Om fritiden

Uden for skoletiden er eleverne opdelt i tre bogrupper med hver ti elever. Alle elever har eget værelse og deler badeværelse to og to. I hvert hus er der en fællestue, et køkken og et vaskerum.

Hver bogruppe har to pædagoger tilknyttet. De ti elever og de to pædagoger udgør i dagligdagen ’familien’.

Ambitionen er, at de unge skal have et rart, hyggeligt, sjovt og trygt ungeliv. De skal have en normal døgnrytme og tæt kontakt til voksne, der kan lide at være sammen med dem og giver dem den socialpædagogiske støtte, omsorg og forudsigelighed, der gør det gode ungeliv muligt.

Guidning og nærvær

Hverdagen i bogruppen har en fast og forudsigelig struktur. Hver bogruppe samles efter skoletid og får talt om, hvordan resten af dagen skal forløbe. Bogruppen mødes igen før sengetid.

Derudover er der faste regler om en masse ting fra stå-op-tidspunkt til, hvornår mobilen skal være slukket. De unge får den nødvendige, individuelle guidning i forhold til fx personlig hygiejne, døgnrytme, grænsesætning, respekten for andre og personlig udvikling.

I dagligdagen deltager de fleste elever i fritidsaktiviteter i lokalsamfundet som ridning, skydning, bowling eller fodbold. Men der er også plads til at sætte sig og se en god film sammen eller bare tage en slapper.

Skitur, studietur og sommerferietur

I de weekender, hvor kostskolen er åben, tager elever og ansatte tit på tur ud af huset. Her knyttes stærke bånd, der hjælper, når tingene spidser til i hverdagen.

Kostskolen har to obligatoriske ture om året, en skitur i uge seks og en studietur. Herudover er der tilbud om en sommerferietur i den første uge af sommerferien. 

Back to top