Målgruppe

Kostskolens elever er normaltbegavede og ofte omsorgssvigtede børn og unge fra hele landet. De har brug for et skoletilbud kombineret med et miljø, hvor der er tydelige grænser, forudsigelighed, omsorg og socialt samvær. Kostskolen er et godt tilbud for børn/unge, som har brug for et miljøskifte.

Årsagen kan være at de unge kommer fra hjem med manglende forældreevne, misbrugshjem, vold eller seksuelle overgreb, manglende skolegang. De unges opvækstbetingelser/ belastninger giver sig bl.a. udtryk i symptomer i form af angst, stress, depression, identitetskrise, ind afreagerende adfærd. En stor del af de unge har manglende selvværd og selvtillid.