Skip to main content

UVM oplysninger

Oplysninger om værdigrundlag, nøgletal og selvevaluering ses på STUK hovedside: Link

Oplysninger om vedtæger ses på STUK hovedside: Link

Da Kostskolen typisk består af en gruppe på 25-30 elever fordelt på flere hold med få elever og flere voksne, har vi ikke prioriteret den ”traditionelle” kvantitative UMV. Til orientering  linker vi til skolens samlede UMV, som også dækker grundskolen nederst på siden.

Der er stor fokus på den enkelte elevs trivsel i undervisning, hvilket kommer til udtryk på følgende måde:

  • Statusrapporter (udarbejdes ud fra de nyeste ICS skabeloner) med minimum 2 årlige statusmøder hvor forældre, sagsbehandler, kontaktpædagog og kontaktlærer deltager sammen med eleven. Andre fagpersoner kan også deltage, alt efter behov.
  • Kisplaner (intern handleplan, med kortsigtede mål) for at sikre konkrete individuelle mål, for at understøtte udvikling af elevens sociale og faglige kompetencer.
  • Skole/fritidssamtaler - kontaktlærer, kontaktpædagog og eleven mødes som erstatning for den traditionelle skole-hjemsamtale.
  • F.I.T samtaler (feedback informed treatment) – samtalerne er med til at inddrage den enkelte elevs syn på trivsel, skole og udvikling.
  • Jævnlige elevsamtaler, hvor eleverne sammen med kontaktlæreren og kontaktpædagogen vurderer udviklingen af elevens faglige og sociale færdigheder
  • Vores elevråd er en stor del af inddragelse af det psykiske og fysiske undervisningsmiljø. Elevrådet afholder møder med kostskolens leder og elevrådet afholder møder med kantines leder. Ligeledes er det generelt emner der bruges tid på og italesættes i både fritiden og skolen sammen med alle elever. 

Undervisningsmiljøvurdering STUK: Link

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit - Sommer 2020    
           
  9. kl. 2019 2018 2017 2016
Dansk          
Læs.:   4,1 1,63 3,83 5,78
Ret.: 5,33 5 3,13 5 4,67
Skr. frem.: 5,33 2,8 2,57 5 4,44
Orden          
Mdt.: 3,83 5,5 5,63 3,33 5,63
Matematik          
Færdighed 5,67 4,3 2,88 3,33 5
Problem 6,17 4 1 2,33 3,89
Mdt.:     4,75   6,5
Engelsk          
Mdt.: 5 5,89 5     4,75 8,75
Skr.       4,6  
Tysk 3,67 1,6      
           
Kristendom          
           
Samfundsfag          
           
Fysik 5 5,6 5,25 3,2 4,56
           
Biologi          
           
Geografi 5 3,2   2,4  
           
Historie     3,75   4,63
           
Idræt          
Total 5 4,20 3,56 3,78 5,39
           
  10. kl. 2019 2018 2017 2016
Dansk          
Skr.: 8,2 5,5 2,67 4,5 5,25
Mdt.:  6,6 3 5 4,5 5,13
           
Matematik          
Skr.: 5,4 3,22 3 4,5 3
Mdt.: 6 4,33 5,33 8,5 4,71
           
Engelsk          
Skr.: 8,2 7 4,6 7 2,75
Mdt.: 8,2 7 5 11 5,5
           
Total 7,1 5,01 4,27 6,67 4,39
           
           
           
           

Cookies på denne side

Dette website anvender cookies for at gøre det nemmere for dig at bruge hjemmesiden. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Du kan altid slette de cookies, der er sat.

Back to top